Aandelenwaardering: multiples

In de financiële rapportages wordt de waarde van activa en passiva vastgesteld aan de hand van regels en conventies. De omvang van het eigen vermogen wordt kortweg bepaald door het gestort kapitaal, vrije en wettelijke reserves en gecorrigeerd voor ingekochte aandelen. Deze boekwaarde van het eigen vermogen is veelal niet gelijk aan de waarde die de beurs aan een aandeel toekent.

0-6

Direct contact?
Bel Inge van Hunnik
06-51741191

Tijdens deze ééndaagse cursus worden de factoren besproken die van invloed zijn op de ontwikkeling van beurskoersen van aandelen en daarmee op de waardering van aandelen. Vervolgens wordt een aantal waarderingsmaatstaven (valuation multiples) gedefinieerd en geanalyseerd waarbij de voor- en nadelen van het gebruik en interpretatie expliciet aan de orde komen.

Doelstelling
Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat waardering multiples te berekenen, analyseren en interpreteren.

Programma
De boekwaarde van het eigen vermogen is veelal irrelevant voor investeerders
Identificatie van de factoren die van invloed zijn op de koersvorming van aandelen
Waarderingsmaatstaven: Koers/Boekwaarde, Koers/Winst, Dividend rendement, Enterprise value/Omzet, Enterprise value/EBIT(DA), cash flow yields, sector specifieke multiples
Berekening van historische en ‘forward’ multiples
Analyse van de voor- en nadelen
Opstellen waarderingsoverzichten en ‘football fields’
Cases

Doelgroep
Controllers
Accountants
Treasurers
Financiële analisten

Duur
1 dag

Interesse?
Neem contact met ons op via 0320-263964 of hallo@artofbanking.nl

Art of Banking is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut

Eaglelaan 174 | 8241 AP Lelystad | Nederland
0320-263964 | hallo@artofbanking.nl
KvK: 39093740
Algemene Voorwaarden | Privacy Statement

Wij houden van 🍪