Leren doen we samen

Opleidingsinstituut voor het bank- en effectenbedrijf

ESMA-Retail

ESMA Opleidingsinstituut Art of Banking
Geeft jullie organisatie advies of informatie over beleggen? Dan is het belangrijk om te controleren in hoeverre jullie organisatie en medewerkers voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen van ESMA die voortkomen uit de MiFId II. Het hebben van een Wft-vergunning of DSI-registratie is helaas niet meer voldoende.

Art of banking heeft een aantal e-learnings waarmee je in no-time aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen voldoet. Een e-learning voor de adviseur een een e-learning voor de informant.

De nieuwe vakbekwaamheidseisen
ESMA heeft een aantal vakbekwaamheidseisen geformuleerd waaraan iedereen die informeert of adviseert over beleggen aan moet voldoen. Deze vakbekwaamheidseisen zijn uitgewerkt in richtsnoeren: 10 voor de informant en 12 voor de adviseur. De vakbekwaamheidseisen vloeien voort uit de MiFID II en de AFM gaat handhaven op basis van deze richtsnoeren. Met de nieuwe richtsnoeren is het belangrijk om de vakbekwaamheid van de medewerkers op het gewenste niveau te brengen en te houden.

Wat wil de ESMA nou eigenlijk? En hoe gaat de AFM daarop handhaven?
Tot 2018 konden beleggingsinformanten en beleggingsadviseurs volstaan met een Wft-diploma of een DSI registratie. Zowel Wft-Basis, Wft-Vermogen en de opleidingen die accrediteren voor een DSI- registratie zijn generieke opleidingen. Dat betekent dat ze voor iedereen hetzelfde zijn. Een belangrijk voordeel daarvan is de herkenbaarheid. Iedereen in onze sector weet waar een Wft-diploma of DSI- registratie voor staat.

Maar er is ook een nadeel, want medewerkers moeten vaak meer leren dan strikt noodzakelijk is voor hun functie. En het komt ook voor dat de opleiding juist helemaal niet goed aansluit bij de activiteiten die de onderneming ontplooit.

Dat nadeel is aangepakt door ESMA. ESMA staat voor European Securities and Market Authority. Vrij vertaald is het onze Europese toezichthouder op het gebied van financiële markten en effecten. De taken zijn vergelijkbaar met die van onze AFM. De AFM is dan de bevoegde autoriteit die in Nederland gaat handhaven op de richtsnoeren.

Demo
Wil je even snuffelen aan wat er op je af komt? Schrijf je dan hier gratis en vrijblijvend in voor onze demo e-learning.

Wij gebruiken cookies, maar alleen om de website optimaal te laten werken.